Rozważasz zmianę uczelni? – Przenieś się do WSFiZ Filia w Ełku

Procedura przeniesienia studentów do WSFIZ z innej uczelni.
1. Złożenie w dotychczasowym dziekanacie wniosku o zgodę na przeniesienie
2. Dostarczenie karty przebiegu studiów
3. Wstępna ocena zgodności planów studiów i programów kształcenia
4. Wystąpienie WSFiZ do uczelni, z której student się przenosi, o przekazanie dokumentów o dotychczasowym przebiegu studiów.
5. Podjęcie przez Dziekana ostatecznej decyzji o przyjęciu i sposobie kontynuacji studiów w WSFIZ.
6. Podpisanie umowy i złożenie kompletu dokumentów związanych z przyjęciem na studia.

Zadzwoń, napisz lub przyjdź:
ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk
87 621 80 95-97
rekrutacja.elk@wsfiz.edu.pl